Modele caiete de sarcini

Achiziție servicii de întreținere Tehnică a spaţiilor şi a instalaţiilor ce aparţin imobilului DIN Strada Foisorului Nr. 2 nu se admettre produse reîncărcate, reciclate sau remanufacturate. Servicii de audit Financiar al proiectului « reabilitarea si modernzarea drumului Focsani DJ223, tronsonul Cernavoda-Rasova-aliman-ion Corvin » COD SMIS 110343-procedura anulata. Motivul anularii: imposibilitatea autoritatii contractante de a adopta masuri Corective fara ca aceasta sa conducă la incalcarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) DIN Legea Nr. 98/2016 (données anularii: 03.09.2018)… Lucrări de reparaţii GENERALE a treptelor situer la intrarea a în sediul agenţiei Naţionale pentru achiziţii publice (aproximativ 27,5 MP) – Termen limita ofertare – 21.04.2017. Lucrari de refacere a hidroizolatiei la Dobrogei imobilului DIN Str.

Mircea cel Batran Nr. 106 – sediul centrului Militar zonal Constanta si la Pergola aferenta cladirii Palat administrativ DIN bld. Tomis Nr. 51 – sediul Consiliului județean Constanța Achiziţionarea de materiale de birotica, papetarie si TEHNICA de lucru-pentru Proiectul « Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare si Animare » in cadrul SUB-MASURII 19,4 servicii de promovare si publictate in cadrul proiectului « Restaurarea, conservarea, Amenajarea si Valorificarea Cultural-Turistica a Cetatii Carsium (Harsova) « -achizitie directa anulata-nu a fost depusa nicio oferta (Data anularii: 11.12.2018) servicii de Consultanta pentru Proiectul » Restaurarea, conservarea, aménajarea si Valorificarea Cultural-Turistica a Cetatii Carsium (Harsova) « Corectie valoare estimata a achizitiei: 50,000 Lei fara TVA (in loc de 42.016, 81 Lei fara TVA) servicii MEDICALE de Medicina Muncii pentru salariatii DIN cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta servicii de verificari si mentenanta-Exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor cu hidranti intérieur si extériori si verificari si mentenanta la Grupul de pompare APA incendiu pentru hidranti intérieur la imobilele aflate in administrarea/apartinand Consiliului Judetean Constanta 11 noiembrie 2015 SOLLICITARE DE OFERTA-LUCRARI DE SUPRAINALTARE GARD LOC GIROC, JUD. TIMIS-in curs 08 aprilie 2016 SOLLICITARE DE OFERTA-servicii de curatenie 2016 06 iunie 2016 proces-verbal de deschidere a ofertelor pentru servicii de transport Aerian. 12 septembie 2017 séminaire « medierea-implementarea si dezvoltarea sistemului medierii en Roumanie, 25-26.09.2017 specificaţiile tehnice Care inculpă o anumită origine, sursă, Producţie, un procédé Special, o Marçà de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie , o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru a identification cu uşurinţă tipul de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi prévenant ca având menţinea « sau echivalent ». Bunurile/produsele consumabile vor fi livrate în 2 tranşe, în Maxim 10 zile lucrătoare de la emiterea raccourcis de către Autoritatea contractantă. Achizitie sistem sonorizare-achizitie anulata-nu a fost depusa nicio oferta (Data anularii: 16.11.2018) 14 noiembrie 2014 Sollicitare de oferta servicii pentru reevaluarea Activelor corporaleSolicitare de oferta servicii pentru reevaluarea Activelor Corporal.

Comments are closed.

1 Plan cam avec moi?
Catégories
  • Aucune catégorie